coaching » onderwijs

Het onderwijs is in beweging. Er is sprake van transformatie. Van buitenaf en van binnenuit. Wat doet dat met jou school, het team, die ene leerkracht en met jezelf? Op een andere manier (systemisch) kijken naar je functioneren, je organisatie of het team als geheel geeft nieuwe inzichten. Je kan andere keuzes maken en bent niet meer bezig met symptoombestrijding, zonder dat de echte oorzaken worden aangepakt. 

Jarenlang was ik 'meester Sander' in het (speciaal) basisonderwijs, intern-begeleider en onderdeel van het directieteam. Vanuit eigen ervaring ken ik de onderwijspraktijk. Als coach help ik graag scholen, leerkrachten en teams om in beweging te komen vanuit hun eigen kracht. Ja, dat vraagt om even goed naar jezelf of je school te kijken. Je gaat op zoek naar je eigen antwoorden in plaats van uitvoeren van wat een ander zegt. Als dat je aanspreekt, dan ben je bij mij aan het goede adres. 

 

 Coaching leerkrachten

Er zijn verschillende redenen voor coaching.

Hoe ga je om met bepaalde leerlingen of een groep? Dan kan er ook een observatie plaatsvinden of coaching in de praktijk. 

Jezelf beter leren kennen (professioneel zelfverstaan). Inzicht krijgen in waarom je dingen doet zoals je doet. Misschien loop je tegen steeds dezelfde dingen aan, of merk je dat je vaak bepaalde emoties hebt, waar je iets mee wilt.

Na ziekte reïntegreren. Hoe doe je dat? Hoe zorg je goed voor jezelf?

Het kan ook gaan over interactie met anderen (collega's, ouders, leerlingen, de directie). Wat valt daarin te ontwikkelen?

Of ben je de passie onderweg verloren en weet je niet zo goed wat je wilt?

Samen bepalen we het gewenste resultaat. 

Coaching draagt bij aan de authenticiteit van de persoon. Je komt in verbinding met je kwaliteiten en mogelijkheden. Er gaat een wereld voor je open!

 

Indien gewenst kan voorafgaand een assessment afgenomen worden met behulp van de methodiek van de competentiethermometer.

Coaching directies

We bekijken de organisatie systemisch en onderzoeken welke vorm van leiderschap het systeem nodig heeft. Hoe kun je daarop aansluiten en wat kun je verwachten als schoolleider?

Effecten:

Je krijgt de school/cultuur beter in beeld.

Je verruimt je mogelijkheden om je doelen te bereiken.

Je voelt meer samenwerking.

Je ontwikkelt je leiderschapskwaliteiten vanuit je eigen praktijk!

Je ervaart weer energie in je rol.

 

Als schoolleider zet je de koers uit en bepaal je de richting, maar het is de cultuur die bepaalt of er succes volgt.

Jij bent zelf ook onderdeel van dat systeem. Ik sta naast je terwijl we vanuit andere, nieuwe perspectieven kijken naar de school, het systeem en jouw rol daarin. Dat opent nieuwe, nog niet ontdekte mogelijkheden die je kan toepassen in de praktijk. Je bent beter in staat om te sturen op waar het nodig is en merkt de resultaten daarvan in de praktijk.

 

 

Themabijeenkomsten:
Geen lezing waar de deelnemer passief bij aanwezig is. Door met elkaar te praten over belangrijke thema's, ontstaat er beweging. We delen onze kennis en leren van elkaar. 


Voorbeelden van thema's:

Kwetsbaarheid en schaamte
Rouwverwerking
Omgaan met ‘lastig’ gedrag van anderen
Contact maken
Reflectie
Ik en de ander
Ik en mijzelf

 

Teamcoaching

ALS WE ONZE KINDEREN WILLEN STEUNEN, MOETEN WE ELKAAR STEUNEN.

Teamcoaching draagt bij aan een effectieve interactie waardoor de school haar doelen kan verwezenlijken.

Met het team wordt gezocht naar waar ontwikkeling, verbetering, verandering nodig is. Het wordt helder wat er speelt in de onderstroom,  waardoor het team in staat is om vaste patronen te doorbreken.

Het team werkt samen aan hun eigen oplossingen, waardoor het lerend vermogen van het team versterkt wordt. Ieder lid van het team wordt zich bewust van zijn of haar bijdrage en het effect daarvan op anderen.

Resulaten kunnen zijn:

  • Inzicht krijgen in eigen handelen en wat dit betekent voor het team.
  • Betere en open communicatie.
  • Inzicht in elkaars kwaliteiten krijgen.
  • Versterken van de samenwerking.
  • Elkaar beter leren kennen en hierdoor meer respect voor elkaar krijgen.
  • Duidelijkheid en acceptatie van leiderschap.
  • Consequenties van handelen zien.
  • Vertrouwen in elkaar en in het team.
  • Het duidelijk krijgen van het doel van het team of organisatie.
  • Helder krijgen van de teamrollen.

 

 Coaching intern-begeleiders

De rol van intern begeleider is een bijzondere. Wat is je positie in het team? wat wordt er precies van mij verwacht? Hoe ga ik om met alle verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden?

Als afgestudeerd intern begeleider ben ik op de hoogte van wat er bij het uitoefenen van dit vak komt kijken. Ik coach intern-begeleiders op persoonlijk leiderschap. Het effect is dat zij hun werk betekenisvol en effectief kunnen inzetten, zonder 'overwerkt' te raken.

 

Vragen van ouders

Als je als ouder vragen hebt over het onderwijs van je kind en je wilt daarover in gesprek, zodat je verder kunt. Klik op de link hieronder